Katastrofa smoleńska

Obrazek
Sprawy dotyczące Polaków

Re: Katastrofa smoleńska

Postprzez Manta » 15 gru 2014, o 16:46

Ekshumacja BORowca potwierdzi tezę o dobijaniu ofiar ze Smoleńska?
Napisano 2 lata temu | Brak komentarzy

Oto moja spekulacja.

W jednym ze zdjęć, które narobiły ostatnio dużo szumu, jest to konkretne i być może kluczowe, prawdopodobnie realna przyczyna ostatniej awantury medialnej. Jak kilka dni temu zauważył Lancelot, fotografia pokazująca miejsce spoczywania wraku, zawiera leżącą w błocie postać. Osoba ta jest łysa. Najprawdopodobniej jest to jeden z BORowców lecących samolotem. Po bliższej analizie, widać w czaszce denata dziurę wlotową oraz w linii prostej otwór z którego wystają kawałki mózgu. Takich obrażeń można się nabawić tylko w dwa sposoby. Jeden to przebicie czaszki cienkim prętem, drugi to przestrzelenie jej pociskiem z pistoletu / karabinu. Cienkich prętów nikt w Tupolewie w bagażu podręcznym raczej nie wiózł zostaje więc opcja nr 2.
Moja spekulacja jest następująca. Jeśli udało by się dojść do tego, czyja postać leży tam w błocie, powinno się doprowadzić do ekshumacji ciała tej ofiary i zbadać czaszkę. Jest mało prawdopodobne aby głowy w trumnie nie było, ponieważ jest na zdjęciach. Gdyby jednak się okazało, że Rosjanie nie wiedzieli, iż ktoś zrobił zdjęcia i oderwali głowę od reszty tułowia by zataić fakt dobijania, to znaleźli by się w sytuacji podobnej do warszawskiej policji z 11 listopada 2011. Wtedy to najpierw oskarżyli uczestnika marszu niepodległości o napaść na funkcjonariusza, a potem gdy się okazało że nagrałem to zdarzenie i sprawa wyglądała dokładnie na odwrót mieli wielki problem aby wybrnąć z sytuacji najzwyklejszego parszywego kłamstwa i fałszerstwa dowodowego.
Taka sprawa mogła by ostatecznie rozsadzić cichą koalicję Tuska i Putina w sprawie zamiatania pod dywan faktów z wydarzenia Smoleńskiego. Tusk nie mógłby już dłużej lizać się po dupce z KGBistą, musiałby zaatakować a wtedy KGB by odpowiedziało odpowiednią zawartością teczek na Tuska i jego kolegów – wszystko by się posypało, była by to „piękna katastrofa” tego obmierzłego układziku.

http://3obieg.pl/ekshumacja-borowca-pot ... -smolenska
Avatar użytkownika
Manta
VIP
VIP
 
Posty: 5776
Dołączył(a): 4 gru 2013, o 21:15
Lokalizacja: Wrocław

Postprzez » 15 gru 2014, o 16:46

 

Re: Katastrofa smoleńska

Postprzez Manta » 15 gru 2014, o 17:07

Co wydarzyło się na Okęciu, przed świtem 10 kwietnia 2010 roku? Romek M - 16 Sierpnia, 2014 - 07:54 SmoleńskLech Kaczyńskizamach Każdy kto czytał "dialogi ze smoleńskiej wieży" (stenogramy z XUBS), w pierwszym momencie zapewne odniósł wrażenie panującego tam chaosu. Jednak gdy się w nie głębiej wczytał, zwykle zwracał uwagę na inne, umykające mu wcześniej szczegóły. Proszę spojrzeć na fragment rozmowy, który już przytaczałem, tyle, że tym razem z naniesionymi (ruskimi) czasami wypowiedzi: 08:39:20 Paweł Pliusnin (Kierownik Strefy Lądowania): A tu taki telefonik zapiszcie: 231-56-93, to Główna centrala UWD (chodzi tu, moim zdaniem, raczej o Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Главное управление внутренних дел , niż o Główne Centrum Kierowania Ruchem Lotniczym - Управление воздушным движением. Mają taki sam skrót – przyp. RM), tam na pewno, powinni wiedzieć, czy on wyleciał, czy nie wyleciał. / А вот такой телефончик запишите: 231-56-93, это главный центр УВД, там, наверное, должны знать, вылетел, не вылетел.
Czytaj >>
http://niepoprawni.pl/blog/1411/vi-co-w ... -2010-roku
Avatar użytkownika
Manta
VIP
VIP
 
Posty: 5776
Dołączył(a): 4 gru 2013, o 21:15
Lokalizacja: Wrocław

Re: Katastrofa smoleńska

Postprzez Manta » 15 gru 2014, o 17:13

Dokładna analiza pierwszego filmu
Avatar użytkownika
Manta
VIP
VIP
 
Posty: 5776
Dołączył(a): 4 gru 2013, o 21:15
Lokalizacja: Wrocław

Re: Katastrofa smoleńska

Postprzez Manta » 15 gru 2014, o 17:15

„Gazeta Polska” ujawnia zatajoną ekspertyzę: Tu-154 przeleciał nad brzozą

Dodano: 24.09.2014 [15:24]
„Gazeta Polska” ujawnia zatajoną ekspertyzę: Tu-154 przeleciał nad brzozą - niezalezna.pl
foto: arch.
10 kwietnia 2010 r. polski samolot Tu-154 przeleciał przynajmniej kilka metrów nad tzw. smoleńską brzozą – wynika z profesjonalnej ekspertyzy, która od 2011 r. znajduje się w posiadaniu prokuratury wojskowej. Do treści opinii dotarła „Gazeta Polska”.

Rzekome zderzenie się tupolewa z brzozą to filar oficjalnej wersji zdarzeń z 10 kwietnia 2010 r., lansowanej przez Rosjan i polski rząd. Ekspertyza oparta na badaniu tzw. polskiej czarnej skrzynki (ATM-QAR), wykonana wkrótce po katastrofie smoleńskiej (już w kwietniu 2010 r.) i znajdująca się w posiadaniu prokuratury, jednoznacznie przeczy ustaleniom Tatiany Anodiny i komisji Millera.

Chodzi o ekspertyzę techniczną zatytułowaną „Deszyfracja i analiza danych z pokładowych rejestratorów parametrów samolotu Tu-154M nr boczny 101 Sił Powietrznych RP, który uległ katastrofie 10 kwietnia 2010 r.”. Wpłynęła ona do prokuratury wojskowej w lipcu 2011 r. i według informacji „GP” znajduje się w tomie nr 203 akt śledztwa smoleńskiego.

W ekspertyzie – sporządzonej przez producenta tzw. polskiej czarnej skrzynki w tupolewie, firmę ATM – kluczowy jest załącznik nr 3, noszący nazwę „Tabela odtworzonych wartości wysokości lotu i odległości od początku pasa trzech ostatnich minut zapisu”. Zawarte są w nim dane pozwalające na odtworzenie ostatnich sekund lotu, a więc wysokość Tu-154 w odniesieniu do poziomu początku pasa startowego (położonego, przypomnijmy, 255 m nad poziomem morza) oraz odległość samolotu od początku pasa startowego.

Na jakiej wysokości, według ekspertyzy ATM, był w momencie rzekomego zderzenia się z brzozą polski tupolew? W dokumencie można przeczytać, że w odległości 928 m od progu pasa samolot leciał na wysokości 4 m nad progiem pasa (czyli 259 m n.p.m.), a w odległości 849 m od progu pasa znajdował się już na poziomie 7 m nad progiem pasa (czyli 262 m n.p.m.). Brzoza smoleńska, co stwierdza raport MAK, rosła tymczasem w odległości 855 m od progu pasa startowego i – uwaga – na wysokości 248 m n.p.m. Oznacza to, że według ekspertyzy ATM samolot w chwili rzekomego zderzenia się z „pancernym” drzewem leciał na wysokości od 11 do 14 m nad powierzchnią gruntu! W żaden sposób nie mógł więc zderzyć się z brzozą, która – zgodnie z ustaleniami MAK i komisji Millera – została uszkodzona na wysokości około 5 m nad ziemią.

Dane z ukrywanej ekspertyzy ATM to jeden z ważniejszych dowodów na prawdziwość ustaleń ekspertów współpracujących z zespołem parlamentarnym pod kierownictwem Antoniego Macierewicza. Naukowcy ci od 2010 r. – na podstawie rozmaitych badań i eksperymentów (m.in. analizy mechanicznych uszkodzeń skrzydła, badania zapisów komputera pokładowego itd.) – formułowali tezę, że to nie brzoza odpowiada za zniszczenie tupolewa.

Warto podkreślić, że ekspertyza ATM została oparta na odczycie jedynego oryginalnego rejestratora lotu znajdującego się w kwietniu 2010 r. w polskich rękach. Choć dokument od 15 lipca 2011 r. jest w aktach prokuratury wojskowej, śledczy nigdy nie wspomnieli publicznie o wnioskach, jakie można wyciągnąć z załącznika nr 3 do ekspertyzy.

Opinia ATM jest też znana członkom komisji Millera, bo właśnie dla niej niedługo po katastrofie została sporządzona. Konkluzji, wypływających z danych znajdujących się w ekspertyzie, próżno jednak szukać w osławionym raporcie Millera. Co więcej – członkowie rządowej komisji podają publicznie informacje sprzeczne z liczbami zawartymi w opinii ATM. Kiedy w kwietniu 2013 r. grupa senatorów Prawa i Sprawiedliwości skierowała do Macieja Laska czternaście pytań dotyczących katastrofy smoleńskiej, odpowiedź na jedno z nich brzmiała: „Zderzenie z brzozą nastąpiło na wysokości około 1,1 m względem poziomu pasa startowego”.

Całość artykułu w najnowszym numerze tygodnika „Gazeta Polska”

http://niezalezna.pl/59740-gazeta-polsk ... nad-brzoza
Avatar użytkownika
Manta
VIP
VIP
 
Posty: 5776
Dołączył(a): 4 gru 2013, o 21:15
Lokalizacja: Wrocław

Re: Katastrofa smoleńska

Postprzez Manta » 15 gru 2014, o 17:16

Mapa katastrofy Tu-154

Dodano: 16.04.2012 [06:16]
Po­nad wszel­ką wąt­pli­wość wia­do­mo już, że do ka­ta­stro­fy do­pro­wa­dzi­ły dwa wstrzą­sy, do któ­rych do­szło, gdy tu­po­lew zo­sta­wił za so­bą słyn­ną „pan­cer­ną” brzo­zę. Do od­kry­cia szcze­gó­łów ostat­nich se­kund lo­tu Tu­-154M z pre­zy­den­tem na po­kła­dzie przy­bli­ża­ją nas usta­le­nia na­ukow­ców z Ame­ry­ki, Au­stra­lii i Pol­ski, pra­cu­ją­cych mi­mo blo­ka­dy ze stro­ny rzą­du. Na za­łą­czo­nej ma­pie sa­te­li­tar­nej za­zna­czy­li­śmy po­ło­że­nie klu­czo­wych dla ka­ta­stro­fy punk­tów wy­ni­ka­ją­cych z pro­wa­dzo­nych przez na­ukow­ców ana­li­z da­nych, a tak­że miejsc, gdzie prze­by­wa­li świad­ko­wie, któ­rzy twier­dzi­li, że wi­dzie­li pło­mień i roz­bły­ski za ogo­nem sa­mo­lo­tu. Te da­ne i re­la­cje świad­ków zo­sta­ły po­mi­nię­te przez ba­da­ją­ce ka­ta­stro­fę in­sty­tu­cje pol­skie i ro­syj­skie.


Czytaj >>>
http://niezalezna.pl/26832-mapa-katastrofy-tu-154
Avatar użytkownika
Manta
VIP
VIP
 
Posty: 5776
Dołączył(a): 4 gru 2013, o 21:15
Lokalizacja: Wrocław

Re: Katastrofa smoleńska

Postprzez Manta » 15 gru 2014, o 17:18

Ekspertyza producenta czarnej skrzynki: Nie było zderzenia z "pancerną" brzozą
KATASTROFA SMOLEŃSKA, SMOLEŃSK, LOTNISKO W SMOLEŃSKU, TRAGEDIA SMOLEŃSKA, ANITA GARGAS, ŚLEDZTWO SMOLEŃSKIE, 10 KWIETNIA 2010 R., TU-154 M, PREZYDENCKI TUPOLEW, ZDERZENIA Z BRZOZĄ, "PANCERNA" BRZOZA

SEJM.GOV.PL

10 kwietnia 2010 r. prezydencki tupolew przeleciał kilka metrów nad "pancerną" brzozą – wynika z ekspertyzy, do której dotarła "Gazeta Polska". Ekspertyzą przygotowaną przez producenta czarnej skrzynki – firmę ATM – Tu-154 M prokuratura wojskowa dysponuje już od trzech lat, ale z jakichś powodów jej nie przywołuje...

Czytaj>>> http://telewizjarepublika.pl/ekspertyza ... Q.facebook
Avatar użytkownika
Manta
VIP
VIP
 
Posty: 5776
Dołączył(a): 4 gru 2013, o 21:15
Lokalizacja: Wrocław

Re: Katastrofa smoleńska

Postprzez Manta » 15 gru 2014, o 17:23

Prof. Nowaczyk: Są świadkowie tego, że pilotom Tu-154 M kazano zejść na wysokość 50 m, oznacza to, że byli oni fałszywie naprowadzani
JAK-40, SMOLEŃSK, KATASTROFA SOLEŃSKA, PROF. NOWACZYK, KAZIMIERZ NOWACZYK, WYSOKOŚĆ

Prof. Kazimierz Nowaczyk TELEWIZJA REPUBLIKA

Mamy zeznania dwóch świadków, którzy mówią o tym, że kontrolerzy w wieży w Smoleńsku wydali polecenie zejścia na wysokość 50 metrów. Jeżeli to, co oni mówią jest prawdą, oznacza to, że sfałszowano zapisy z kokpitu, piloci byli fałszywie naprowadzani, samolot był intencjonalnie sprowadzany w bok od kursu, a jego wysokość była źle określona – mówił na antenie Telewizji Republika prof. Kazimierz Nowaczyk.

http://telewizjarepublika.pl/prof-nowac ... 10706.html
Avatar użytkownika
Manta
VIP
VIP
 
Posty: 5776
Dołączył(a): 4 gru 2013, o 21:15
Lokalizacja: Wrocław

Re: Katastrofa smoleńska

Postprzez Manta » 15 gru 2014, o 17:25

Lichocka: Taśma z Jaka-40 jest najwyraźniej niebezpieczna dla rządzących
SMOLEŃSK, JAK-40, KATASTROFA SMOLEŃSKA, TRAGEDIA SMOLEŃSKA, 10 KWIETNIA 2010R., TAŚMY, REJESTRATORY LOTÓW, TUPOLEW, LECH KACZYŃSKI

Joanna Lichocka, Telewizja Republika, "Gazeta Polska" TELEWIZJA REPUBLIKA

- To niemożliwe, by przez ponad cztery lata odpowiednie organy nie były w stanie odczytać nagrań z samolotu Jak-40. Brak wyjaśnienia, dlaczego nie udaje się ich odczytać oraz podania terminu, gdy nagrania poznamy, dowodzi, że sprawa tragedii smoleńskiej kompromituje obecną władzę - mówiła w Telewizji Republika jej dziennikarka, Joanna Lichocka.Jak dowiedziała się reporterka Telewizji Republika Karolina Tomaszewicz, będą kolejne opóźnienia w sprawie ekspertyzy fonoskopijnej dotyczącej zapisów rozmów z wieży smoleńskiego lotniska i nagrań z samolotu Jak-40, który w 10 kwietnia 2010 r. lądował w Smoleńsku.

http://telewizjarepublika.pl/lichocka-t ... 0.facebook
Avatar użytkownika
Manta
VIP
VIP
 
Posty: 5776
Dołączył(a): 4 gru 2013, o 21:15
Lokalizacja: Wrocław

Re: Katastrofa smoleńska

Postprzez Manta » 29 gru 2014, o 10:01

Avatar użytkownika
Manta
VIP
VIP
 
Posty: 5776
Dołączył(a): 4 gru 2013, o 21:15
Lokalizacja: Wrocław

Re: Katastrofa smoleńska

Postprzez Manta » 18 sty 2015, o 12:31

Świadkowie wybuchu.
Avatar użytkownika
Manta
VIP
VIP
 
Posty: 5776
Dołączył(a): 4 gru 2013, o 21:15
Lokalizacja: Wrocław

Postprzez » 18 sty 2015, o 12:31

 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Sprawy PolskieKto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron